Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Vzdělávací software můžete zakoupit na www.pachner.cz.

DOPORUČUJEME

Český jazyk - Zájmena

Program učí rozpoznávat druhy zájmen (osobní, ukazovací, tázací, přivlastňovací, vztažná, neurčitá, záporná), vyhledávat jejich základní tvary, a zejména procvičuje jejich psaní, ve kterém se často chybuje (mě, mně, ji, jí, mi, my, sebou, s sebou apod.).
Pokračování

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.