Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Druhy hlásek

Český jazyk - Druhy hlásek

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Druhy hlásek

Titul z řady programů k výuce českého jazyka slouží žákům 1. stupně ZŠ k procvičování druhů souhlásek i samohlásek, u kterých je zdůrazněno rozlišování jejich délky, zejména psaní u/ú/ů.

Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení:

 

„Řazení hlásek“ je hra, jejímž úkolem je seřadit hlásky v pořadí, v jakém se vyučují. Program dá pokyn k vytvoření některé z těchto řad: tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, obojetné souhlásky, krátké samohlásky, nebo dlouhé samohlásky. Posloupnost se tvoří přesouváním obrázkových kartiček. Přitom je možné hrát otevřenou, nebo obtížnější uzavřenou hru. Při ní se po chvíli obrázky otočí a žák je přesouvá zpaměti (na způsob pexesa).

„Tvoříme slovní spojení“ je hra, při které je na pravé straně zobrazeno vždy 12 spojení, která je zapotřebí doplnit přesunutím dalšího slova z levé části obrazovky. Při jeho správném umístění přibude jedna kostka v pyramidě, při chybě jedna kostka ubude. Celou pyramidu postaví jen ten, kdo během hry neudělá žádnou chybu.

V psaní u/ú/ů se žák zdokonalí ve hře „Doplňujeme u/ú/ů“. Hra má dva režimy: procvičování a zkoušení. Při procvičování je úkolem hráče doplňovat patřičná „u“ do vynechaných pozic ve slovních spojeních. Motivací je skládání obrázku. Při správném doplnění se jeden segment obrázku odkryje, při chybě se zakryje. Hra končí odkrytím celého obrázku. Při zkoušení se postupuje stejným způsobem s tím rozdílem, že zde má žák pro každé doplnění omezený čas. Jeho plynutí může sledovat na ciferníku (ten je zde místo motivačního obrázku).

„Shrnutí“ probíhá stejně jako „Doplňujeme u/ú/ů“. Rovněž je zde procvičováni a zkoušení s tím rozdílem, že místo pouhých slovních spojení jsou tady krátké věty.

V průběhu všech her je žák okamžitě upozorněn na každou chybu a dozví se správné řešení. Na závěr se chyby sečtou, zobrazí se jejich počet i slovní ohodnocení výkonu.

Další programy této řady:
Abeceda
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 28.08.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 28.11.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 28.05.2024 367 Kč 440 Kč
  • hlasky1
  • hlasky2
  • hlasky3
  • hlasky4
  • hlasky5
  • hlasky6
  • hlasky7
  • hlasky8

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.