Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Podmět a přísudek

Český jazyk - Podmět a přísudek

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Podmět a přísudek

Program je určen zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování základních skladebních dvojic s důrazem na shodu přísudku s podmětem.

„Podmět a přísudek“ je hra, při které žák vybírá z vět základní skladební dvojice. Za každé správné řešení získá dukát do prasátka. Pokud za celou hru neudělá žádnou chybu, našetří dostatek dukátů na let balonem

 

Při hře „Výběr skladebních dvojic“ se vlevo nahoře objeví čtveřice slovních spojení, z nichž pouze jedno je základní skladební dvojicí. Úkolem je přetahovat správná řešení z postupně zobrazovaných čtveřic tak dlouho, dokud se nezaplní cílové pole. Při správném vyřešení dílčího úkolu přibude vlevo jedna kostka, při chybě jedna kostka zmizí. Pokud se žák v průběhu hry nedopustí žádné chyby, postaví celou pyramidu.

K procvičení shody přísudku s podmětem slouží hra „Doplňujeme i / y / a“, při které je úkolem doplňovat koncovky do zobrazovaných skladebních dvojic. Hra má dva režimy - procvičování a zkoušení. Při procvičování je motivací skládání obrázků. V režimu zkoušení je každý krok omezen časovým limitem.

„Shrnutí“ probíhá stejně jako doplňování. Rozdíl je v tom, že místo skladebních dvojic jsou zde celé věty. V režimu procvičování je i zde motivací skládání obrázků. V režimu zkoušení je každý krok omezen časovým limitem.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 01.07.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 01.10.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 31.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • shoda1
  • shoda2
  • shoda3
  • shoda4
  • shoda5
  • shoda6

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.