Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Podstatná jména

Český jazyk - Podstatná jména

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Podstatná jména

Program slouží zejména žákům prvního stupně základních škol. V různých typech her je učí zařazovat podstatná jména ke vzorům, určovat jejich rod, číslo a pád. Procvičuje se zde také psaní i, í, y nebo ý v koncovkách podstatných jmen, a to jak v krátkých spojeních, tak i v celých větách.

Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení:

 

„Rody a pády“. V úvodní nabídce žák zvolí, zda chce procvičovat rody nebo pády.
Oba druhy cvičení se řeší stejným způsobem. Vpravo se objeví 15 kartiček s podstatnými jmény v různých tvarech. Kartičky je zapotřebí postupně přetáhnout doleva tak, aby podstatná jména vyhovovala textům, které se objevují v cílových políčkách. Program počítá chybné tahy. Tlačítka HODNOCENÍ pomůže na závěr ohodnotit žákův výkon.

Při „Zařazování“ žák staví z kostek pyramidu. Vpravo se postupně zobrazují podstatná jména. Kliknutím na některé ze 14 tlačítek vlevo zařadí podstatné jméno ke vzoru. Při chybě nesprávně použité tlačítko zčervená, ztratí se jedna kostka z pyramidy a třeba určit jiný vzor. Jakmile je správný vzor určen, objeví se vpravo vedle podstatného jména, červeným tlačítkům se vrátí původní barva, v pyramidě přibude kostka a pokračuje se zařazováním dalšího slova. Jakmile jsou správně zařazena všechna nabídnutá podstatná jména, žák zobrazí svůj výkon pomocí tlačítka HODNOCENÍ. Celou pyramidu postaví jen ten, kdo se nedopustí žádné chyby.

Při „Určování“ program nabízí podstatná jména v různých tvarech a postupně si ke každému vyžádá určení pádu, čísla, rodu a vzoru. Na výzvy programu se odpovídá kliknutím na patřičné tlačítko. Při každé správné odpovědi získá žák dukát do prasátka. Pokud se nedopustí žádné chyby, za uspořené dukáty se dočká letu balónu.

Hra „Doplňujeme i / í /y / ý“ má dva režimy, procvičování a zkoušení. Při procvičování se nabízejí slovní spojení, do kterých se kliknutím na patřičné tlačítko doplní na označené místo samohláska i, í, y, nebo ý. Po správném doplnění se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje, objeví se chybná volba, správný tvar slovního spojení a zdůvodnění, proč tomu tak je. Tlačítkem DALŠÍ SLOVNÍ SPOJENÍ si uživatel vyžádá další úkol. Po sestavení obrázku hra končí a žák si může zobrazit svůj výsledek. Při zkoušení se pracuje podobně jako při procvičování. Rozdíl je v tom, že každý úkol je třeba splnit v časovém limitu. Ubíhající čas lze sledovat na ciferníku. Chybou je buď volba nesprávné samohlásky, nebo nedodržení časového limitu. Po doplnění stanoveného počtu spojení si žák může zobrazit své hodnocení.

„Shrnutí“ se od „Doplňujeme“ liší tím, že místo doplňování samohlásek i, í, y, ý do koncovek podstatných jmen v krátkých slovních spojeních se zde doplňuje do celých vět. Jiný rozdíl mezi výše uvedenými nabídkami není. Stejně jako v „Doplňujeme“ má hra ve „Shrnutí“ dva režimy, procvičování a zkoušení. Při procvičování se nabízejí věty, do kterých se kliknutím na patřičné tlačítko doplní na označené místo samohláska i, í, y, nebo ý. Po správném doplnění se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje, objeví se chybná volba, správný tvar slovního spojení a zdůvodnění, proč tomu tak je. Tlačítkem DALŠÍ SLOVNÍ SPOJENÍ si uživatel vyžádá další úkol. Po sestavení obrázku hra končí a žák si může zobrazit svůj výsledek. Při zkoušení se pracuje podobně jako při procvičování. Rozdíl je v tom, že každý úkol je třeba splnit v časovém limitu. Ubíhající čas lze sledovat na ciferníku. Chybou je buď volba nesprávné samohlásky, nebo nedodržení časového limitu. Po doplnění stanoveného počtu spojení si žák může zobrazit své hodnocení.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 01.07.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 01.10.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 31.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • podstatna1
  • podstatna2
  • podstatna3
  • podstatna4
  • podstatna5
  • podstatna6
  • podstatna7
  • podstatna8

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.