Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Přídavná jména

Český jazyk - Přídavná jména

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Přídavná jména

Program slouží zejména žákům prvního stupně základních škol. V různých typech her je učí určovat druhy přídavných jmen a zařazovat je ke vzorům. Procvičuje se zde také psaní i, í, y nebo ý v koncovkách přídavných jmen, a to jak v krátkých spojeních, tak i v celých větách.

Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení:

 

„Druhy a vzory“. V úvodní nabídce uživatel zvolí, zda chce procvičovat druhy nebo vzory přídavných jmen. Oba typy cvičení se řeší stejným způsobem. Vpravo se objeví 15 kartiček s přídavnými jmény v různých tvarech. Je zapotřebí postupně přetáhnout kartičky zprava doleva tak, aby přídavná jména vyhovovala textům, které se objevují v cílových políčkách. Program počítá chybné tahy. Na závěr pomocí tlačítka HODNOCENÍ program ohodnotí žákův výkon.

„Urči druhy“ je hra, při které program nabízí přídavná jména ve slovních spojeních. Kliknutím na patřičné tlačítko žák určuje, zda jde o tvrdé, měkké nebo přivlastňovací přídavné jméno. Při každé správné odpovědi se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje, objeví se správný druh přídavného jména a zdůvodnění, proč tomu tak je. Tlačítkem DALŠÍ SLOVNÍ SPOJENÍ si uživatel vyžádá další úkol. Po sestavení obrázku hra končí a program ohodnotí žákův výkon.

Hra „Hledej chyby“ vyzývá uživatele, aby ze čtyř nabídnutých slovních spojení vybral bezchybné a přesunul je na první volné místo vpravo. Při pokusu o přesunutí nesprávného spojení se toto zabarví červeně a je zapotřebí zvolit jiné. Po přesunu správného slovního spojení přibude vlevo jedna kostka pyramidy. Při chybě se jedna kostka ztratí. Po doplnění všech vět žák klikne na tlačítko HODNOCENÍ, aby se dozvěděl svůj výsledek. Pouze ten, kdo se nedopustí žádné chyby, postaví celou pyramidu a získá titul STAVITEL PYRAMID.

Hra „Doplňujeme i / í /y / ý“ má dva režimy, procvičování a zkoušení. Při procvičování se nabízejí slovní spojení, do kterých se kliknutím na patřičné tlačítko doplní na označené místo samohláska i, í, y, nebo ý. Po správném doplnění se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje, objeví se chybná volba, správný tvar slovního spojení a zdůvodnění, proč tomu tak je. Tlačítkem DALŠÍ SLOVNÍ SPOJENÍ si uživatel vyžádá další úkol. Po sestavení obrázku hra končí a žák si může zobrazit svůj výsledek. Při zkoušení se pracuje podobně jako při procvičování. Rozdíl je v tom, že každý úkol je třeba splnit v časovém limitu. Ubíhající čas lze sledovat na ciferníku. Chybou je buď volba nesprávné samohlásky, nebo nedodržení časového limitu. Po doplnění stanoveného počtu spojení si žák může zobrazit své hodnocení.

„Shrnutí“ se od „Doplňujeme“ liší tím, že místo doplňování samohlásek i, í, y, ý do koncovek přídavných jmen v krátkých slovních spojeních se zde doplňuje do celých vět. Jiný rozdíl mezi výše uvedenými nabídkami není. Stejně jako v „Doplňujeme“ má hra ve „Shrnutí“ dva režimy, procvičování a zkoušení. Při procvičování se nabízejí věty, do kterých se kliknutím na patřičné tlačítko doplní na označené místo samohláska i, í, y, nebo ý. Po správném doplnění se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje, objeví se chybná volba, správný tvar věty a zdůvodnění, proč tomu tak je. Tlačítkem DALŠÍ SLOVNÍ SPOJENÍ si uživatel vyžádá další úkol. Po sestavení obrázku hra končí a žák si může zobrazit svůj výsledek. Při zkoušení se pracuje podobně jako při procvičování. Rozdíl je v tom, že každý úkol je třeba splnit v časovém limitu. Ubíhající čas lze sledovat na ciferníku. Chybou je buď volba nesprávné samohlásky, nebo nedodržení časového limitu. Po doplnění stanoveného počtu spojení si žák může zobrazit své hodnocení.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 28.08.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 28.11.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 28.05.2024 367 Kč 440 Kč
  • pridavna_1
  • pridavna_2
  • pridavna_3
  • pridavna_4
  • pridavna_5
  • pridavna_6
  • pridavna_7
  • pridavna_8

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.