Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Psaní ě a zdvojené souhlásky

Český jazyk - Psaní ě a zdvojené souhlásky

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Psaní ě  a  zdvojené souhlásky

Program slouží žákům prvního stupně ZŠ. Hravou formou procvičuje psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě a se zdvojenými souhláskami. Kromě výkladu učiva obsahuje několik druhů her k procvičování i ke zkoušení.

Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení:

 

„Psaní ě/je ě/ně“ poslouží ke zdokonalení v používání skupin bě/bje, pě, vě/vjě a mě/mně. Před započetím hry lze nastavit, které skupiny se mají procvičovat nebo zkoušet (jedna, několik, nebo všechny). Hra má dva režimy: procvičování a zkoušení. Při procvičování je úkolem hráče správně nahrazovat vynechané pozice ve slovních spojeních. Motivací je skládání obrázku. Při správném doplnění se jeden segment obrázku odkryje, při chybě se zakryje. Hra končí odkrytím celého obrázku. Při zkoušení se postupuje stejným způsobem s tím rozdílem, že zde má žák pro každé doplnění omezený čas. Jeho plynutí může sledovat na ciferníku (ten je zde místo motivačního obrázku).

Při hře „Hledej chyby ve slovech“ se program nejprve zeptá, zda se má procvičovat psaní ě/je/ně, nebo používání zdvojených souhlásek, případně oboje.
Vlevo nahoře se objeví čtveřice slov nebo slovních spojení, z nichž v jednom je chyba. Chybné spojení je zapotřebí pomocí myši přetáhnout do koše. Když se to podaří, smajlík se usměje, správné znění se objeví na první volné pozici ve sloupci vpravo a lze si vyžádat další čtveřici. Pokud byla do koše „zahozena“ bezchybně napsaná položka, vrátí se zpět na původní místo, zbarví se červeně, smajlík se zatváří smutně, započte se chyba a je potřeba hledat chybné spojení dalším pokusem. Hra končí, jakmile se zcela zaplní pravý sloupec se správnými zněními.

„Zdvojené souhlásky" lze hrát ve dvou režimech: procvičování nebo zkoušení.
Při procvičování se nabízejí slovní spojení, do kterých je potřeba kliknutím na patřičné tlačítko doplnit na označené místo jednoduchou nebo zdvojenou souhlásku. Po správném doplnění se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje, objeví se správný tvar slovního spojení a zdůvodnění, proč tomu tak je. Hra končí sestavením celého obrázku. Při zkoušení se pracuje podobně jako při procvičování. Rozdíl je v tom, že na každý úkol je určen časový limit. Místo sestavovaného obrázku je zde ciferník, na kterém lze sledovat ubíhající čas. Chybou je buď nesprávná volba, nebo nedodržení časového limitu. Po doplnění stanoveného počtu spojení se zobrazí hodnocení.

„Shrnutí“ probíhá stejně jako „Psaní ě/je ě/ně“ nebo „Zdvojené souhlásky". Rovněž zde jsou režimy procvičováni a zkoušení. Rozdíl je v tom, že místo pouhých slovních spojení jsou tady krátké věty a také v tom, že zde není žádné nastavování. Procvičují se náhodně všechny skupiny bě/bje, pě, vě/vjě, mě/mně i zdvojené souhlásky.

V průběhu všech her je žák okamžitě upozorněn na každou chybu a dozví se správné řešení. Na závěr se chyby sečtou, zobrazí se jejich počet i slovní ohodnocení výkonu.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 01.07.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 01.10.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 31.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • psani_e1
  • psani_e2
  • psaní_e4
  • psani_e3
  • psani_e5
  • psaní_e6

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.