Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Velká písmena

Český jazyk - Velká písmena

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Velká písmena

Správné psaní velkých písmen činí mnohým značné potíže. Kromě znalosti jazyka je k jeho zvládnutí zapotřebí též určitý všeobecný rozhled. Program dobře poslouží k procvičení této problematiky nejen na nižším stupni ZŠ, ale také u starších ročníků.

„Vybíráme slova“ je hra, při které žák přesouvá obrázkové kartičky s vlastními jmény na určená místa obrazovky. Musí přitom rozlišovat jména osob, zvířat, hor, pohoří, přírodních zajímavostí, staveb, pohádkových bytostí apod. Přitom může hrát buď otevřenou, nebo podstatně obtížnější zavřenou hru. Při ní si kartičky prohlédne, ty se po chvíli otočí a hráč je přesouvá zpaměti.

 

Při hře „Výběr slovních spojení“ se vlevo nahoře objeví čtveřice slovních spojení, z nichž pouze jedno je napsáno správně. Úkolem je přetahovat správná spojení z postupně zobrazovaných čtveřic tak dlouho, dokud se cílové pole nezaplní. Při správném vyřešení dílčího úkolu přibude vlevo jedna kostka. Pokud se žák v průběhu hry nedopustí žádné chyby, postaví celou pyramidu.

„Doplňujeme písmena“ je hra, při které je úkolem doplňovat velká či malá písmena do zobrazovaných slovních spojení. Při hře si lze zvolit vyšší nebo nižší obtížnost. Hra má dva režimy - doplňování a zkoušení. Při doplňování je motivací sbírání dukátů do kasičky. Bezchybným absolvováním všech doplnění si žák naspoří na let balonem. V režimu zkoušení je každý krok omezen časovým limitem.

„Shrnutí“ probíhá stejně jako doplňování. Rozdíl je v tom, že tady nelze volit obtížnost a slovní spojení jsou v průměru delší. I zde nacházíme režimy procvičování a zkoušení, motivací je opět vidina letu balonem za uspořené dukáty.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Vyjmenovaná slova
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 28.08.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 28.11.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 28.05.2024 367 Kč 440 Kč
  • vel1
  • vel2
  • vel_03
  • vel_04
  • vel_05
  • vel_09
  • vel_06
  • vel_07

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.