Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Vyjmenovaná slova

Český jazyk - Vyjmenovaná slova

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Vyjmenovaná slova

Titul je součástí řady programů k výuce českého jazyka, které jsou určeny zejména žákům 1. stupně základních škol. Obsahuje několik her, které slouží k procvičování i zkoušení vyjmenovaných slov.

Při výuce vyjmenovaných slov jsou ve školních učebnicích určité odlišnosti. Program se drží dvou často používaných učebnic, které se od sebe liší jen minimálně. Před začátkem práce je zapotřebí vybrat, zda se má program přizpůsobit učebnici Nová škola, nebo učebnici SPN. Poté si žák v menu vybere některé cvičení.
V nabídce „Řadíme slova“ jsou dvě hry. Po volbě „Řady slov“ lze nastavit, které souhlásky se mají procvičovat. Úkolem je seřadit vyjmenovaná slova v pořadí, v jakém se vyučují. Vyjmenovaná slova jsou na obrázkových kartičkách, jejichž přesouváním se vytvoří požadovaná posloupnost. Volbou „Které slovo je před...“ vybereme jinou hru, při které program zobrazí některé slovo a žák musí do cílového políčka přesunout kartičku se slovem, které mu v posloupnosti vyjmenovaných slov bezprostředně předchází.
„Příbuzná slova“ je hra, při které je na pravé straně zobrazeno vždy 12 vyjmenovaných slov, ke kterým se zleva přesouvají slova příbuzná. Při každém správném umístění příbuzného slova přibude jedna kostka v pyramidě, při chybě jedna kostka ubude. Celou pyramidu postaví jen ten, kdo během hry neudělá žádnou chybu.
Hra „Slovní spojení“ vypadá stejně s tím rozdílem, že se vyjmenovaná slova nebo slova s nimi příbuzná přesouvají k částem vět tak, aby s nimi vytvořila smysluplná slovní spojení. Motivací je, stejně jako v minulé hře, stavba pyramidy.
Na počátku hry „Doplňujeme i/í/y/ý“ máme možnost nastavit, po jakých obojetných souhláskách budeme psaní i/í/y/ý procvičovat. Hra má dva režimy: procvičování a zkoušení. Při procvičování je úkolem hráče doplňovat správné samohlásky do vynechaných pozic v zobrazovaných slovních spojeních. Motivací je skládání obrázku. Při doplnění správné samohlásky se odkryje jeden segment obrázku, při chybě se jeden segment zakryje. Hra končí po odkrytí celého obrázku. Při zkoušení se postupuje stejným způsobem s tím rozdílem, že zde má žák omezený čas pro určení každé z hlásek. Místo motivačního obrázku je zde ciferník, který ukazuje plynoucí čas.
„Shrnutí“ probíhá stejně jako „Doplňujeme i/í/y/ý“. Rovněž je zde procvičováni a zkoušení. Rozdíl je v tom, že místo pouhých slovních spojení jsou tady krátké věty, a nenastavuje se, po jakých obojetných souhláskách se má psaní i/í/y/ý procvičovat. Vždy se procvičují a zkoušejí všechny.
V průběhu všech her je žák okamžitě upozorněn na každou chybu a dozví se správné řešení. Na závěr se chyby sečtou, zobrazí se jejich počet i slovní ohodnocení výkonu.

 

Další program této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Zájmena

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 28.08.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 28.11.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 28.05.2024 367 Kč 440 Kč
  • Vyjmenovaná slova 1
  • Vyjmenovaná slova 2
  • Vyjmenovaná slova 4
  • Vyjmenovaná slova 3
  • Vyjmenovaná slova 5
  • Vyjmenovaná slova 7
  • Vyjmenovaná slova 6
  • Vyjmenovaná slova 8
  • Vyjmenovaná slova 9
  • Vyjmenovaná slova 10

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.