Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Český jazyk - Zájmena

Český jazyk - Zájmena

Program nemáte aktivovaný. ?

Český jazyk - Zájmena

Program učí rozpoznávat druhy zájmen (osobní, ukazovací, tázací, přivlastňovací, vztažná, neurčitá, záporná), vyhledávat jejich základní tvary, a zejména procvičuje jejich psaní, ve kterém se často chybuje (mě, mně, ji, jí, mi, my, sebou, s sebou apod.).

Žák si v menu vybere některé z následujících cvičení:

 

Po volbě „Poznáváme zájmena“ se vpravo se objeví 15 kartiček se zájmeny v různých tvarech. Postupně je zapotřebí přetahovat kartičky zprava doleva tak, aby zájmena vyhovovala textům, které se objevují v cílových políčkách. Program počítá chybné tahy. Na závěr program vyhodnotí žákovu úspěšnost.

Ve hře „Urči druhy“ program nabízí zájmena ve slovních spojeních. Kliknutím na patřičné tlačítko je zapotřebí určit, o jaký druh zájmena jde. Při každé správné odpovědi se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje, zobrazí se provedená volba a správný druh zájmena. Po kliknutí na DALŠÍ SLOVNÍ SPOJENÍ se objeví další úkol. Po sestavení obrázku hra končí a uživatel si může zobrazit svůj výsledek.

V části „Základní tvary“ je potřeba přetahovat zájmena v základních tvarech zleva ke slovním spojením vpravo, která obsahují tatáž zájmena v jiných tvarech. Při umístění na nesprávné místo se slovo označí červeně, vrátí se zpět doleva a je potřeba je umístit znovu. Při přenesení zájmena na správné místo přibude vlevo jedna kostka pyramidy. Při chybě se jedna kostka ztratí. Po zaplnění všech volných míst si žák zjistí svůj výsledek kliknutím na tlačítko HODNOCENÍ. Pouze ten, kdo se nedopustí žádné chyby, postaví celou pyramidu a získá titul STAVITEL PYRAMID.

Hra „Tvary zájmen“ má dva režimy:
Při procvičování se nabízejí slovní spojení, do kterých kliknutím na patřičné tlačítko žák doplní na vynechané místo správný tvar zájmena. Buď se doplňuje pouze dlouhá či krátká samohláska (i, í), nebo celé zájmeno (mě, mně). Po správném doplnění se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje. Vedle nesprávně zvolené možnosti se objeví správný tvar slovního spojení a zdůvodnění, proč tomu tak je. K vyžádání dalšího úkolu je zde tlačítko DALŠÍ SLOVNÍ SPOJENÍ. Po sestavení obrázku hra končí a hráč si může zobrazit svůj výsledek.
Při zkoušení se pracuje podobně jako při procvičování. Rozdíl je v tom, že pro každý úkol je dán časový limit. Ubíhající čas lze sledovat na ciferníku. Chybou je buď nesprávná volba, nebo nedodržení limitu. Po doplnění stanoveného počtu spojení si žák zobrazí své hodnocení.

Ve „Shrnutí“ se objevují navíc i tvary, které se ve „Tvarech zájmen“ neprocvičovaly (např. mi/my, nebo s sebou/sebou) a slovní spojení jsou zde delší, jsou to celé věty. Jiný rozdíl mezi uvedenými nabídkami není. Stejně jako ve Tvarech zájmen má hra ve Shrnutí dva režimy:
Při procvičování se nabízejí věty, do kterých kliknutím na patřičné tlačítko žák doplní na vynechané místo správný tvar zájmena. Buď se doplňuje pouze dlouhá či krátká samohláska (i, í), nebo celé zájmeno (mě, mně, sebou, s sebou apod.). Po správném doplnění se odkryje segment obrázku. Při chybě se jeden segment skryje. Vedle nesprávně zvolené možnosti se objeví správný tvar věty a zdůvodnění, proč tomu tak je. K vyžádání dalšího úkolu je zde tlačítko DALŠÍ SLOVNÍ SPOJENÍ. Po sestavení obrázku hra končí a hráč si může zobrazit svůj výsledek.
Při zkoušení se pracuje podobně jako při procvičování. Rozdíl je v tom, že pro každý úkol je dán časový limit. Ubíhající čas lze sledovat na ciferníku. Chybou je buď nesprávná volba, nebo nedodržení limitu. Po doplnění stanoveného počtu vět si žák zobrazí své hodnocení.

Další programy této řady:
Abeceda
Druhy hlásek
Podmět a přísudek
Podstatná jména
Předpony a předložky
Přídavná jména
Psaní ě a zdvojené souhlásky
Slovní druhy
Spodoba znělosti
Tvrdé a měkké souhlásky
Velká písmena
Vyjmenovaná slova

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 01.07.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 01.10.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 31.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • zajmena_1
  • zajmena_2
  • zajmena_3
  • zajmena_4
  • zajmena_5
  • zajmena_6
  • zajmena_7
  • zajmena_8

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.