Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Čeština > Přijímací zkoušky na střední školy - Český jazyk

Přijímací zkoušky na střední školy - Český jazyk

Program nemáte aktivovaný. ?

Přijímací zkoušky na střední školy - Český jazyk

Program je určen žákům 9. tříd ZŠ, uchazečům o studium na všech typech typech středních škol, kde se vykonávají přijímací zkoušky z českého jazyka.

Program obsahuje deset kompletních testů, jaké se mohou u přijímacích zkoušek vyskytnout. Každý test obsahuje doplňovací cvičení zaměřená na pravopis, případně korekturu textu, úlohy z jazyka (hláskosloví, tvarosloví, skladba, sloh, slovní zásoba a její použití) a otázky z literatury. Žák řeší písemku interaktivně. Úlohy může absolvovat v libovolném pořadí, může se k nim vracet, dodatečně doplňovat a opravovat. Celý test musí být dokončen v časovém limitu, což navozuje atmosféru skutečných přijímacích zkoušek.
Zájemci o větší počet podobných testů si mohou zakoupit CD ROM Český jazyk, přijímací zkoušky na SŠ, který obsahuje 40 variant písemných prací. CD ROM se prodává za 590 Kč (školní multilicence za 990 Kč) - viz www.pachner.cz

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku českého jazyka můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 01.07.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 01.10.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 31.03.2024 367 Kč 440 Kč
  • Úvodní obrazovka - výběr testu
  • Zahájení testu
  • Vyhodnocení testu

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.