Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Chemie > Chemické prvky

Chemické prvky

Program nemáte aktivovaný. ?

Chemické prvky

Program chemické prvky obsahuje interaktivní periodickou tabulku, české a latinské názvy všech prvků, jejich chemické vlastnosti, údaje o vzhledu, výskytu a použití prvků, i dobu kdy byly objeveny.

Po spuštění programu se zobrazí periodická tabulka prvků. Při přejíždění kurzoru přes její políčka se v horním okénku objevují parametry, jako je chemická značka, český a latinský název prvku, oxidační čísla, elektronegativita, elektronová konfigurace, relativní atomová hmotnost, perioda, skupina, teplota tání a teplota varu. Kliknutím na prvek se otevře větší okno, kde jsou popsány jeho vlastnosti, výskyt a využití.
Barevným podkladem jsou v tabulce rozlišeny nepřechodné P prvky a S prvky, přechodné D prvky a vnitřně přechodné F prvky. Rovněž barvou se rozliší alkalické kovy, kovy alkalických zemin, lathanoidy, aktinoidy, chalkogeny, halogeny a vzácné plyny. Standardně vidíme celou periodickou tabulku. V roletovém menu lze vybrat podmnožinu prvků, které se mají vysvítit. Tímto způsobem se mohou zvýraznit prvky, které jsou za normálních podmínek v pevném, kapalném, nebo plynném skupenství. Podobně se můžeme podívat na nekovy, kovy, polokovy, radioaktivní prvky a prvky uměle připravené. Rovněž zde lze vytřídit prvky podle doby jejich objevení na prvky známé od starověku a dále po jednotlivých stoletích od 13. století až do 21. století.

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku chemie můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 28.08.2023 133 Kč 160 Kč
6 měsíců 28.11.2023 200 Kč 240 Kč
12 měsíců 28.05.2024 267 Kč 320 Kč
  • chemie_5
  • chemie_2
  • chemie_3
  • chemie_4
  • chemie_6

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.