Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Fyzika > Technika > Dopravní prostředky

Dopravní prostředky

Program nemáte aktivovaný. ?

Dopravní prostředky

Program se zabývá fungováním různých dopravních prostředků - automobilů, kolejových vozidel, lanovek a eskalátorů. Má sloužit školákům k probuzení zájmu o techniku a nenásilnou formou, bez matematických vzorečků, objasňuje některé fyzikální principy.

V této části řady programů Technika jsou popsány běžné dopravní prostředky a jejich části. V životě se s nimi každý setkává, a pokud má zájem a umí se dobře dívat, potom snadno pochopí fungování většiny z nich. Program usnadňuje některé pohledy „dovnitř“ strojů. Na obrázcích i pomocí četných animací objasňuje jejich činnost. Fotografie byly získány buď při setkání se stroji zjednodušeně řečeno „na ulici“, nebo při některých exkurzích (v automobilním učilišti, v muzeu i jinde). Součástí programu jsou též odkazy na fyzikální principy, které se zde vysvětlují populárním způsobem, bez používání matematického aparátu. Program doplňuje galerie slavných vynálezců, techniků i průmyslníků, kteří se nejvíce zasloužili o pokrok ve svém oboru.
Fotografie z automobilní dílny pochází ze Střediska pracovního vyučování AUTO s.r.o. v Liberci, ostatní jsou převážně z archívu autora programu a z muzea Dopravního podniku v Praze - Střešovicích.

 

Další programy řady Technika:
Řemesla I.
Řemesla II.
Mechanická dílna
Kancelářská a měřící technika
Sport a hudba

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku fyziky můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 28.08.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 28.11.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 28.05.2024 367 Kč 440 Kč
 • doprava2
 • doprava3
 • doprava1
 • doprava4
 • doprava5
 • doprava6
 • doprava7
 • doprava10
 • doprava8
 • doprava9
 • doprava11

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.