Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Fyzika > Technika > Řemesla II

Řemesla II

Program nemáte aktivovaný. ?

Řemesla II

Program Řemesla II. z řady Technika se zabývá dvěma obory. Prvním je textilní výroba, v tomto případě zpracování vlny v přádelně a tkalcovně. Druhým oborem je práce v tiskárně.

V části,která se věnuje textilní výrobě, jsou popsána zařízení v přádelně: mykací stroje, stroje protahovací, dopřádací (vřetenové i moderní bezvřetenové), stroje skací, a také přípravky pro kontrolu kvality příze. V tkalcovně se seznámíme se stroji snovacími, soukacími, s klasickým tkalcovským stavem, i s moderními tkacími stroji.
V části o tisku se podíváme na klasický knihtiskový stroj, který lze využít také k vysekávání. Nejvíce prostoru je věnováno ofsetové tiskárně. Je vyložen princip ofsetu, tisk na jednobarvovém stroji i barevný tisk na strojích čtyřbarvových. V tiskárně jsme však nalezli i další stroje: řezačku, šičku, snášecí a šicí stroj, balicí stroje, stroj skládací i bigovací. Je zde zmíněn i ruční tiskařský lis.
Činnost jednotlivých zařízení je objasňována na obrázcích a v animacích. Součástí programu jsou též odkazy na fyzikální principy, které se zde vysvětlují populárním způsobem, bez používání matematického aparátu.
Obrázky textilních strojů pocházejí z rozsáhlých dílen Střední průmyslové školy v Liberci. Autoři děkuji škole za umožnění přístupu do dílen, i zdejším učitelům za podrobný výklad. Větší část tiskařských obrázků je z liberecké tiskárny Geoprint.

Další programy této řady:
Dopravní prostředky
Kancelářská a měřící technika
Řemesla I.
Mechanická dílna
Sport a hudba

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku fyziky můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 28.08.2023 133 Kč 160 Kč
6 měsíců 28.11.2023 200 Kč 240 Kč
12 měsíců 28.05.2024 267 Kč 320 Kč
  • Remesla_2_1
  • Remesla_2_2
  • Remesla_2_3
  • Remesla_2_4
  • Remesla_2_5
  • Remesla_2_6
  • Remesla_2_7
  • Remesla_2_8

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.