Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Matematika > Desetinná čísla 1

Desetinná čísla 1

Program nemáte aktivovaný. ?

Desetinná čísla 1

Program Desetinná čísla 1 obsahuje cvičení na zápis desetinných čísel, na jejich porovnávání na číselné ose, na vzestupné i sestupné řazení, zaokrouhlování, sčítání a odčítání.

Zápis desetinných čísel

Úkolem je zapsat pomocí číslic desetinné číslo, zadané slovy. Úloha sestává z osmi příkladů. Každý příklad se vyhodnocuje hned po zápisu, celá úloha se hodnotí známkou po zápisu posledního příkladu. Úspěšný řešitel si může na konci zahrát hru.

Porovnávání desetinných čísel

Čísla, umístěná uprostřed obrazovky, je potřeba přetáhnout myší na správná místa na číselné ose. Program nabízí více čísel, než je pozic v daném intervalu číselné osy. Žák musí vybírat jen ta čísla, která do daného intervalu patří. Po skončení úlohy je výkon je ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.

Řazení desetinných čísel

Čísla, umístěná uprostřed obrazovky, je potřeba přetáhnout myší na správná místa do připravených políček tak, aby byla seřazena podle zadání vzestupně nebo sestupně. Po skončení úlohy je výkon je ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.

Zaokrouhlování desetinných čísel

Program zadává desetinná čísla a způsob, jakým má být číslo zaokrouhleno. Žák zapíše požadované číslo pomocí klávesnice, zobrazené na ploše monitoru. Program každý zápis okamžitě vyhodnocuje. Celá úloha obsahuje 16 zadání. Po jejím ukončení bude výkon ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.

Sčítání desetinných čísel

Úloha obsahuje 4 příklady, v nich se sčítají buď 3, nebo 4 čísla. Prvním úkolem je přetažení sčítanců do správných pozic v připravených řádcích. Následuje sčítání, při kterém se číslice zapisují pomocí zobrazené klávesnice. Místo pro zápis následující číslice je označeno barevně. Při každé chybě si program vynutí opravu. Po ukončení celé úlohy bude výkon ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.

Odčítání desetinných čísel

Úloha obsahuje 4 příklady. Prvním úkolem je přetažení menšence a menšitele do správných pozic v připravených řádcích. Následuje odčítání, při kterém se číslice zapisují pomocí zobrazené klávesnice. Místo pro zápis následující číslice je označeno barevně. Při každé chybě si program vynutí opravu. Po ukončení celé úlohy bude výkon ohodnocen známkou a úspěšný řešitel si může zahrát hru.

Další programy této řady:
Dělitelnost 1
Dělitelnost 2
Desetinná čísla 2
Procenta
Připravujeme:
Poměr a měřítko

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku matematiky můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 28.08.2023 183 Kč 220 Kč
6 měsíců 28.11.2023 275 Kč 330 Kč
12 měsíců 28.05.2024 367 Kč 440 Kč
  • DC_1
  • DC_2
  • DC_3
  • DC_4
  • DC_5
  • DC_6
  • DC_7
  • DC_8
  • DC_9
  • DC_10

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.