Hlavní menu Nabídka programů Obsah

Portál provozuje firma Pachner, vzdělávací software s.r.o l www.pachner.cz l pachner.inshop.cz

Net-výuka > Přírodověda > Ekologie > Příroda a člověk

Příroda a člověk

Program nemáte aktivovaný. ?

Příroda a člověk

Program se zabývá základními ekosystémy - lesem, polem, vodními zdroji, lidskými sídly, kulturní krajinou a pozicí člověka v nich. Kromě základních textů, obrázků a zajímavostí jsou zde různé druhy interaktivních cvičení a testů.

Pět ekosystémů je probráno ve 12ti tematických okruzích v celkem 58 kapitolách. Kromě základních kapitol s texty a obrázky jsou zde navíc stránky zajímavostí, testy a různá interaktivní cvičení, jako např. interaktivní potravní řetězce v různých prostředích, křížovky s vtipem, doplňovačky, spojovačky textové i obrázkové.
Zájemci o další okruhy z environmentální výchovy si mohou zakoupit CD-ROM Environmentální výchova, kde kromě ekosystémů naleznou tematické celky Základní podmínky pro život, Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí, velmi rozsáhlý slovník pojmů, možnost tištěných výstupů i pracovní listy.

Prodej online výukových programů na serveru Netvýuka byl ukončen.
Programy pro výuku přírodovědy můžete zakoupit na www.pachner.cz.

Délka licence Vypršení platnosti Cena bez DPH Cena s DPH
3 měsíce 01.07.2023 133 Kč 160 Kč
6 měsíců 01.10.2023 200 Kč 240 Kč
12 měsíců 31.03.2024 267 Kč 320 Kč
 • eko1
 • eko2
 • eko3
 • eko4
 • eko5
 • eko6
 • eko10
 • eko7
 • eko11
 • eko8
 • eko9
 • eko12

HLEDÁNÍ

 

KONTAKTUJTE NÁS

VÍTE ŽE..

Když si Vaše škola zakoupí program, budou ho moci zdarma využívat i její žáci z domova.

Další zajímavé informace


© 2010 Pachner. Všechna práva vyhrazena.